Om Tvista

Tvista AB köper ert företags juridiska tvister så att ni kan fokusera på det väsentliga.

Tvister är ofta tidskrävande, riskfyllda och dyra samt kan bidra till en försämrad affärsrelation med motparten. Personer i företaget som är värdefulla resurser måste engagera sig i tvisten, ofta under mycket lång tid. En juridisk tvist kan hamna i domstol och en sådan process kan ta många år. Dessutom kan den part som ”vinner” tvisten rent juridiskt ändå behöva betala stora kostnader för processen och under en längre tid ha en osäker post i sin redovisning.

Tvista köper kommersiella tvister så att företaget kan fokusera på kärnverksamheten och snabbt lämna tvisten bakom sig. På så sätt eliminerar företaget samtliga risker och olägenheter som en tvist innebär.

Vilken typ av tvist kan bli aktuell för köp?

Alla typer av kommersiella tvister med ett underliggande avtalsbrott.

Vilka krav ställer Tvista?

Hur ser processen ut?

Det första steget är att kontakta oss och förse oss med information om tvisten. Vi undertecknar ett sekretessavtal och gör en genomgång av materialet som finns. Är tvisten aktuell för köp offererar Tvista en köpesumma tillsammans med köpeavtal, genom vilket företaget överlåter tvisten till Tvista AB.

Kontakta oss

Om ni har en tvist ni vill sälja eller om ni vill veta mer om Tvista är ni välkomna att kontakta oss på info@tvista.se.

Ledning

Åsa Egardt, Managing partner
Åsa Egardt har en bakgrund som advokat på såväl svensk som internationell advokatbyrå. Under tiden som advokat arbetade hon främst med tvistelösning; både i domstol och i skiljeförfaranden. Åsa är en av grundarna till SWAN (Swedish Women in Arbitration Network) och satt även i SWANs styrelse mellan 2009-2016. Därutöver har Åsa en mångårig erfarenhet som bolagsjurist på ett av Sveriges största transportbolag.
asa.egardt@tvista.se


Patrik Melin, Managing partner
Patrik Melin har en bakgrund som managementkonsult från flera svenska och internationella konsultbolag. Under sin tid som managementkonsult har han gett svenska och nordiska företag råd gällande strategiska och operationella frågeställningar.
patrik.melin@tvista.se